Att läsa långsamt kan vara bra

I dagens samhälle konsumerar vi text på ett helt annat sätt än vi gjort tidigare i historien. Dels så använder vi nya medier för att läsa. Internetrevolutionen har gjort en enorm mängd innehåll tillgängligt, ofta utan att man behöver betala något. Det är dock inte bara källorna som ser annorlunda ut när det gäller läsning. Mycket tyder på att vi slutat läsa långsamt och istället konsumerar text på ett mycket snabbare sätt. Innan du läser vidare kan det kanske vara roligt att testa hur snabbt du läser, eftersom forskning visar att detta spelar stor roll när det gäller hur väl vi minns det vi läst. En annan sak som är avgörande för hur väl vi minns text är om vi läser på surfplattor eller i pappersformat. Om vi läser en pocketbok kommer vi ihåg mer av texten än vi använder en läsplatta.

Läsa långsamt göra att du lättare minns texten

Läsa långsamt gör att man minns mer

Att läsa långsamt har visat sig vara bra av flera anledningar, men framförallt när det gäller hur vi minns texten. Det kan vara bra att tänka på om du planerar anmäla dig till en vidareutbildning. En norsk studie visade att den som läser pocketböcker eller inbundna böcker kommer ihåg mer av texten, men också att det är bra att läsa långsamt om man vill kunna återberätta det man läst. Detta står i kontrast till den nuvarande trenden som går ut på att man ska lära sig läsa snabbt för att kunna konsumera mer text. Även om man alltså läser texten snabbare, så kan det löna sig att läsa långsamt för att en bok eller kurslitteratur verkligen ska gå in.

När vi väljer vad vi ska läsa på internet så gäller det att snabbt hitta något spännande. Efter fyra sekunder så går vi nämligen vidare till nästa sajt. Forskningen när det gäller hur vi läser i ett digital samhälle är dock inte så omfattande som man skulle kunna tro. Att läsa långsamt verkar dock som sagt vara ett vinnande koncept, både när det gäller fysiska böcker och e-böcker.