Vad är World Summit Award?

Världen blir allt mer digital och vi konsumerar numera väldigt mycket på nätet och genom våra datorer, surfplattor och smartphones. Av denna anledning blir givetvis också digitalt innehåll, eller ”digital content” allt viktigare. World Summit Awards är ett initiativ som startats i samarbete med flera olika internationella organisation. Bland dessa organisationer ingår till exempel WSIS som är en del av FN, och även UNESCO, UNIDO och UN Gaid. Huvudorganisatören bakom denna utmärkelse är dock International Center for New Media i Österrike. Syftet med World summit award är att uppmärksamma och hylla det bästa inom det vi alltså kallar digitalt innehåll. Det kan handla om appar till telefonen eller nyskapande sajter på nätet. Kort sagt all typ av innehåll och olika typer av tjänster som konsumeras på digital väg, det vill säga med en dator, surfplatta eller mobil.

World summit award prisar nyskapande projekt inom digitalt innehåll

World summit award delas ut av en jury

En jury väljer vilka som får World summit award, men innan dess ska ett antal kandidater nomineras av experter från hela världen. Totalt ingår 170 länder i World summit award och vinnarna utses alltså i samråd mellan experter och en jury. Det finns åtta olika kategorier för denna utmärkelse, bland annat E-hälsa, E-journalistik och E-business. Totalt blir det 40 olika projekt som prisas eftersom juryn väljer ut 5 vinnare i varje kategori.

World summit award delas ut vartannat år och juryn sammanträder alltid på olika platser. Priset har delats ut sedan 2003 och några länder som varit värd är Kroatien, Indien, Hong Kong och Estland. Varje år håller man även en kongress under tre dagar för att diskutera frågor som rör all typ av digitalt innehåll.  Kongressen har hållits i till exempel Sri Lanka, Schweiz och Egypten. När World summit award fyllde tio år 2013 delade man ut några särskilda priser i Paris för att fira. Bland de 200 projekt som fått detta pris valdes åtta favoriter ut av en jury.